Materiały nie wyrażają poglądów redakcji. Różnorodność celowa. Oceny i wnioski pozostawiamy Czytelnikom.
A A A

Kolejny tydzień (18–24 września) przynosi — jak zazwyczaj — przegląd wydarzeń z przeszłości. Ograniczamy się w zasadzie do zdarzeń, związanych z nauką, techniką, kulturą — czyli z tym, co naprawdę ważne dla postępu cywilizacji. Zupełnie incydentalnie omawiamy wydarzenia polityczne.

Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych.

OTO TE FAKTY:

Add a comment

Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych.

11.09.2018

OTO TE FAKTY:

 

Add a comment

 

Kolejny tydzień przynosi — jak zazwyczaj — przegląd wydarzeń z przeszłości (tydzień od 4 do 10 września). Ograniczamy się w zasadzie do zdarzeń, związanych z nauką, techniką, kulturą — czyli z tym, co naprawdę ważne dla postępu cywilizacji. Zupełnie incydentalnie omawiamy wydarzenia polityczne.

Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych.

OTO TE FAKTY:

 

Add a comment

Kolejny tydzień przynosi — jak zazwyczaj — przegląd wydarzeń z przeszłości (tydzień od 28 sierpnia do 3 września). Ograniczamy się w zasadzie do zdarzeń, związanych z nauką, techniką, kulturą — czyli z tym, co naprawdę ważne dla postępu cywilizacji. Zupełnie incydentalnie omawiamy wydarzenia polityczne.

Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych.

OTO TE FAKTY:

 

Add a comment

Kolejny tydzień (21-27 sierpnia) przynosi — jak zazwyczaj — przegląd wydarzeń z przeszłości. Ograniczamy się w zasadzie do zdarzeń, związanych z nauką, techniką, kulturą — czyli z tym, co naprawdę ważne dla postępu cywilizacji. Zupełnie incydentalnie omawiamy wydarzenia polityczne.

Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych.

OTO TE FAKTY:

 

Add a comment

Rozmowa z prof. płk. LECHEM WYSZCZELSKIM, historykiem wojskowości

– Czy to nie dziwne, że Polska i bolszewicka Rosja już w drugim roku swojego istnienia, gdy jeszcze nie była do końca wyjaśniona ich przyszłość, skoczyły sobie do gardeł?

–  Polska i  Rosja bolszewicka miały sprzeczne cele strategiczne. A do tego w  kraju ścierały się dwie koncepcje. Obóz Józefa Piłsudskiego jeszcze przed wybuchem wojny światowej dążył do rozbicia imperium carskiego.

Z czasem marszałek marzył o stworzeniu federacji złożonej z Polski, narodów bałtyckich, Ukrainy i Białorusi, z dominującą rolą naszego kraju, przy czym pozostałe człony tej federacji miały być dla nas czymś w  rodzaju chroniącego przed Rosją „kordonu sanitarnego”. Ale od samego początku było wiadomo, że ta koncepcja nie ma szans powodzenia.

 

Add a comment

CoalaWeb Social Links

Opublikuj: