Materiały nie wyrażają poglądów redakcji. Różnorodność celowa. Oceny i wnioski pozostawiamy Czytelnikom.
A A A

Najnowszy sondaż dotyczący pożądanego kształtu rodziny wskazuje, iż w ciągu czterech lat w Niemczech wzrosła liczba młodych małżeństw popierających tradycyjny model rodziny.

Prawie jedna czwarta ankietowanych poniżej 30 roku życia opowiada się za rolą mężczyzny jako żywiciela rodziny i kobiety zajmującej się opieką nad dzieckiem i gospodarstwem domowym.

 

Wczoraj niemiecki magazyn „Rodzice” opublikował przeprowadzony na jego zlecenie sondaż, którego celem było zbadanie poglądów rodziców na kwestie związane z modelem familii oraz problemami z jakimi muszą mierzyć się niemieccy rodzice.

Z badania wynika, że znacząco wzrósł odsetek osób opowiadających się za tradycyjnym modelem rodziny, a największa liczba jego zwolenników występuje wśród osób poniżej 30 roku życia.

 

Sondaż przeprowadzony przed czterema laty wskazywał bowiem, że tylko 6 proc. rodziców opowiada się za modelem, w którym mężczyzna jest żywicielem rodziny, natomiast kobieta zajmuje się wychowaniem dzieci i gospodarstwem domowym.

Obecnie odsetek ten wynosi już 23 proc., a dodatkowo blisko 11 proc. matek chce wrócić od razu do swojego miejsca pracy, za to blisko 50 proc. chciałoby poczekać z taką decyzją przynajmniej dwa lata.

 

Niemieccy rodzice odczuwają też coraz większą presję związaną z szybkim powrotem do pracy, na co wskazało blisko 87 proc. respondentów. Blisko 86 proc. badanych stwierdziło wręcz, iż to rodziny muszą dostosować się do rynku pracy, a nie na odwrót.

Dodatkowo 69 proc. respondentów twierdzi, że mimo zwiększenia się liczby żłobków ma coraz większy problem z pogodzeniem pracy z życiem rodzinnym.

 Autonom.pl

Komentarze   

0 # Darek 2017-05-10 08:49
No i prawidłowy model rodziny, facet jest od zarabiania, kobieta do innych celów.
0 # Jakich 2017-05-10 14:11
innych celów? do garów i do łożka jak sobie pan i władca zażyczy ;-)

Komentowanie możliwe tylko przez zarejestrowanych Użytkowników

CoalaWeb Social Links

Opublikuj: