Materiały nie wyrażają poglądów redakcji. Różnorodność celowa. Oceny i wnioski pozostawiamy Czytelnikom.
A A A

 

Rosyjskie Ministerstwo Środowiska opublikowało raport, jak zmiany klimatyczne wpłyną na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo Rosji. Spostrzeżenia raportu są wysoce niepokojące. Zagrożenia zgrupowano w 10 punktach, w których wyliczono zagrożenia oraz regiony, których będą one szczególnie dotyczyć.

 

 I tak: 1) Infrastruktura – przyspieszone starzenie i deformacje budynków oraz konstrukcji z powodu podwyższonej temperatury. Niszczenie torów kolejowych z tego samego powodu, a także kanalizacji, która nie sprosta zwiększonej ilości opadów.

2) Zdrowie społeczeństwa – zwiększona liczba zgonów, szczególnie w grupie ludzi starszych w wielkich miastach z powodu wysokich temperatur. W niektórych regionach pojawią się ogniska chorób związane z brakiem wody pitnej odpowiedniej jakości. Zwiększenie zachorowań na choroby roznoszone przez owady.

3) Ogólne zmniejszenie zasobów wody pitnej w części regionów Rosji.

4) Hodowla roślin – z podanych wyżej powodów oraz z powodów zmian klimatycznych, na które hodowane rośliny nie są przygotowane. Dotyczyć to ma zarówno zbóż, jak i owoców i warzyw w określonych regionach.

5) Zmiany całych ekosystemów – zmiana kierunków migracji saków i ptaków wywołane zmianami klimatycznymi i temperaturami, znaczne zwiększenie liczby szkodników roślin i lasów, zwiększenie liczby pożarów lasów i ich częstotliwości, uniemożliwiającej regenerację.

6) Zanik wiecznej zmarzliny i zagrożenie dla obiektów na niej zbudowanych, tak budynków, jak i systemów przesyłowych ropy i gazu, co z kolei może skazić ogromne połacie lądu.

7) Zagrożenia dla strefy przybrzeżnej w całej Rosji – podtopienia struktury tradycyjnych regionów turystycznych oraz niekorzystne zmiany powodujące obniżenie jakości wód w morzu. Zakłócenia w morskim systemie transportowym ze względu na ekstremalnie niskie temperatury w miejscach, gdzie wcześniej nie występowały.

8) Powodzie.

9) Lawiny i zamiecie śnieżne zagrażające zamieszkanym regionom górskim w skali dotychczas niespotykanej.

10) Pożary zagrażające obszarom leśnym i naruszające gospodarkę leśną na terenie całej praktycznie Rosji z towarzyszącym im wyrzutom dwutlenku węgla i produktów spalania do atmosfery.

Choć niektórzy eksperci oskarżają ministerstwo o sianie paniki, to raport robi wrażenie, szczególnie, że to pierwsza taka próba określenia wpływu zmian klimatycznych dla jednego oddzielnego państwa.

 

Komentowanie możliwe tylko przez zarejestrowanych Użytkowników

CoalaWeb Social Links

Opublikuj: