Materiały nie wyrażają poglądów redakcji. Różnorodność celowa. Oceny i wnioski pozostawiamy Czytelnikom.
A A A

Zmiany dotyczą podejścia Kościoła do tematu wpływania człowieka na sprawy ostateczne, a konkretnie punktu 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK), dopuszczającego karę śmierci w szczególnych przypadkach. Papież chce, żeby kara ta została definitywnie zniesiona na całym świecie. W trakcie pontyfikatu Bergoglia środowiska chrześcijańskie mają odegrać kluczową rolę w promowaniu skrajnie miłosiernej postawy broniącej niezbywalnego prawa do życia wszystkich bez wyjątku, w tym skazanych, którzy mają na  sumieniu szczególne bestialstwo, straszliwe mordy i ludobójstwo. Niektórzy komentatorzy uważają, że startując z pułapu bezwzględnej niedopuszczalności kary śmierci, Ojciec Święty dąży do definitywnej ochrony życia pod każdą postacią, włączając dzieci nienarodzone i chorych skłonnych poddać się eutanazji, a także zabiega o podniesienie waloru życia w oczach wyznawców innych religii.

 

Już w październiku ubiegłego roku Franciszek w  przemówieniu z  okazji 25. rocznicy wydania konstytucji apostolskiej Fidei depositum, na mocy której Jan Paweł II ogłosił Katechizm zawierający normy wiary katolickiej i jednocześnie będący narzędziem ich nauczania, wezwał do aktualizacji nauczania o karze śmierci i uwzględnienia w tym zakresie rozwoju doktryny, jaki nastąpił w ostatnim czasie.

To w praktyce postulat o równe prawo do życia w każdej sytuacji i dla każdego: autochtona i cudzoziemca, Europejczyka i uchodźcy, kogoś sprawiedliwego i przestępcy, osoby wolnej oraz dożywotniego więźnia itd.

Żaden czynnik, zaczynając od koloru skóry, poprzez pochodzenie, przeszłość i zdrowie, po bezsporną winę moralną i kryminalną, nie może być podstawą do usadowienia się człowieka na tronie Boga i decydowania o zakończeniu życia bliźniego.

Chociaż powszechnie wiadomo, że wierni Kościoła katolickiego są związani zasadą poszanowania życia ludzkiego, to  już niewiele osób wie, że Katechizm w obecnej wersji zezwala na odstępstwa od tej zasady.

Nawet katolicy aktywni w ruchach parafialnych i pielgrzymujący do sanktuariów świata nie zawsze są świadomi, że jedna z zasad KKK głosi, że kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios, a katechizmową potencjalną furtką dla instytucjonalnej kary śmierci jest punkt, z którego brzmienia wynika, że władza publiczna ma prawo i wręcz obowiązek wymierzania kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa.

Papież Franciszek, domagając się kategorycznego zakazu kary śmierci we  wszystkich możliwych okolicznościach, przeformułował punkt 2267.

Wcześniej, kiedy co do tożsamości i odpowiedzialności winowajcy nie istniały wątpliwości, bo były w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wykluczało zastosowania kary śmierci, jeśli była ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem.

Nowy tekst tego punktu podąża śladami nauczania Jana Pawła II (zawartymi m.in. w Evangelium vitae) i jest zgodny z koncepcją etyczną uznającą, że pozbawienie życia zbrodniarza, za karę i za popełnione czyny, jest niedopuszczalne, ponieważ uderza w godność osoby, a godności tej nie traci się nawet po popełnieniu bardzo poważnych przestępstw.

Obecnie Kościół otwarcie i z determinacją będzie walczył z karą śmierci. Franciszek jest przekonany, że przez zbyt długi czas stosowanie kary śmierci przez prawowitą władzę, po regularnym procesie, było uważane za właściwą odpowiedź na powagę niektórych przestępstw i akceptowalne dla ochrony wspólnego dobra.

Z uwagi na to, że  współcześnie inaczej interpretuje się znaczenie sankcji karnych wdrażanych przez państwa oraz że zostały opracowane skuteczniejsze systemy izolowania więźniów, które gwarantują właściwą obronę obywateli, nie należy definitywnie pozbawiać sprawcy możliwości odkupienia win. Po to zmodyfikowano Katechizm.

(ANS) "Angora" nr 32/2018 Na podst.: La Repubblica, La Stampa, Il Giornale, vaticannews.va

Komentowanie możliwe tylko przez zarejestrowanych Użytkowników

CoalaWeb Social Links

Opublikuj: