Materiały nie wyrażają poglądów redakcji. Różnorodność celowa. Oceny i wnioski pozostawiamy Czytelnikom.
A A A

Za Spiżową Bramą, pół wieku od rewolucji seksualnej ’68, na życzenie papieża teolodzy badają możliwość dopuszczenia przez Kościół pigułki antykoncepcyjnej w pożyciu katolików. 50 lat temu, kiedy świat zachłystywał się radykalnymi zmianami społeczno-obyczajowymi i  nowymi trendami w zachowaniach seksualnych, w Watykanie ogłoszono encyklikę Pawła VI Humanae vitae, przewodnik miłości małżonków i odpowiedzialnej prokreacji. W wiążącym – i to do dzisiaj − wszystkich katolików dokumencie Ojciec Święty Montini zezwolił na  naturalną regulację poczęć, jednocześnie wykluczając sztuczne metody zapobiegania ciąży, zarówno antykoncepcyjne, jak i wczesnoporonne.

 

Pigułka, która trafiła do aptek amerykańskich w 1960 roku jako Enovid, a do europejskich rok później jako Anovlar, czyli kilka lat przed opublikowaniem encykliki, z miejsca znalazła się na kościelnym indeksie. Trudno to przyznać, lecz rozdarcie i hipokryzja katoliczek trwają od dziesięcioleci.

Z  jednej strony media publikują raporty, z których wynika, że dzięki tabletkom antykoncepcyjnym kobiety przełamały wynikają- cy z ryzyka niechcianej ciąży strach przed współżyciem, co  korzystnie wpłynęło na ich relacje małżeńskie. W pismach kobiecych roi się od artykułów, jak regulować hormonami swój cykl, żeby bez niespodzianek rozwijać karierę zawodową, a decyzje o  macierzyństwie podejmować w określonym przez siebie momencie życia.

Z drugiej strony, co do zasady, spowiednicy nie rozgrzeszają mężatek stosujących pigułkę, bo taka antykoncepcja narusza integralność aktu małżeńskiego, który powinien być otwarty na nowe życie. Jak wobec tego być nowoczesną i zarazem religijną kobietą? To globalny problem.

Szacuje się bowiem, że  obecnie 100 milionów kobiet na  świecie stosuje pigułkę, a część z nich to przecież mężatki podlegające postanowieniom i autorytetowi encykliki. To ich rozterki wziął sobie do serca papież Franciszek. Wracając z  podróży apostolskiej na Kubę i do Meksyku, powiedział dziennikarzom, że zapobieganie ciąży nie jest złem absolutnym.

Są przypadki, kiedy ma uzasadnienie. Klasyczny przykład to  zezwolenie autora encykliki Pawła VI na podawanie pigułek narażonym na gwałty zakonnicom w Kongu Belgijskim. Teraz Kościół stara się znaleźć ucho igielne, przez które chce wprowadzić stosowanie pigułek nie tylko w ekstremalnych, lecz także antropologicznych sytuacjach – w ramach porozumienia małżonków.

Takiej wąskiej bramy pod presją Franciszka szuka ks. Maurizio Chiodi, specjalista teologii moralnej fundamentalnej, z watykańskiego towarzystwa naukowego − Papieskiej Akademii Życia – oraz powołana przez papieża komisja ds. encykliki Humanae vitae (pod przewodnictwem profesora antropologii teologicznej ks. Gilfreda Marengo), która nie tylko będzie odczytywać tekst z uwzględnieniem warunków panujących w XXI wieku, lecz także zestawiać go z encykliką Amoris laetitia obecnego Ojca Świętego.

Nie chodzi o zmianę doktryny, lecz jej uwspół- cześnioną interpretację ze względów duszpasterskich. Inicjatywa w  bardzo ważnej dla katolickich małżonków kwestii wystawia Franciszka na  celownik jego oponentów, konserwatystów z kurii, podobnie jak zabiegi podejmowane dla rozwodników, żeby mogli przyjmować komunię.

Jednak zwykli ludzie kochają papieża właśnie za to, że nie pozuje na filozofa wszech czasów, a stara się rozwiązywać problemy moralne życia codziennego wiernych.

Co do pigułki, to w archiwum watykańskim znajduje się dokument, który może okazać się pomocny w doktrynalnych rozgrywkach o zielone światło dla niej.

Chodzi o  sporządzoną przez 75 ekspertów opinię, w której sugerują oni Pawłowi VI elastyczne podejście do  antykoncepcji hormonalnej – właściwie jej zaakceptowanie.

Opinia ta została w 1967 roku opublikowana we Francji (w Le Monde), Wielkiej Brytanii (The Tablet) oraz Stanach Zjednoczonych (National Catholic Reporter). Teraz może być fundamentem rewolucji.

(ANS) "Angora" nr 6/2018 Na podst.: liberoquotidiano.it, Il Giornale, corrispondenzaromana.it

Komentowanie możliwe tylko przez zarejestrowanych Użytkowników

CoalaWeb Social Links

Opublikuj: