Materiały nie wyrażają poglądów redakcji. Różnorodność celowa. Oceny i wnioski pozostawiamy Czytelnikom.
A A A

Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych.

OTO TE FAKTY:

28 LISTOPADA

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Carol_and_James_Gilligan_P1010970.jpg

Gilligan z mężem (tak, tak – feministki miewają mężów…)

1936 – Urodziła się dr Carol Gilligan – amerykańska feministka, psycholożka rozwojowa, filozofka, pisarka, badaczka zajmująca się teorią tzw. feminizmu różnicy. Jej najbardziej znana książka – In A Different Voice (1982) – w której rozwija koncepcję etyki troski, uważana jest za pionierską pracę w zakresie gender studies. Innymi słowy – od niej się wszystko zaczęło… Przez ponad 30 lat wykładała na Uniwersytecie Harvarda, gdzie w 1997 objęła katedrę jako pierwsza w historii tej uczelni profesor Gender Studies. Bardzo nielubiana przez tych katolików, którzy w ogóle wiedzą o jej istnieniu. Twierdzą oni, że ich badania wskazują na nikły związek albo jego brak pomiędzy rozwojem moralnym a płcią czy genderem wbrew wnioskom Gilligan. W ogóle jak wiadomo gender to Belzebub (dla idiotów: to nie jest opinia autora niniejszej rubryki).

1954 – Zmarł w wieku 53 lat Enrico Fermi, włoski fizyk teoretyk, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w roku 1938 za wytworzenie w reakcjach z neutronami nowych pierwiastków promieniotwórczych. Był współtwórcą pierwszego na świecie reaktora jądrowego (Chicago) – zaprojektował go i uruchomił 2 grudnia 1942 – i bomby atomowej. W ostatnich latach życia był wraz ze Stanisławem Ulamem inicjatorem pierwszych doświadczeń komputerowych. Zmarł na raka żołądka.

1967 – Odkryty został (przez studentkę astronomii, Jocelyn Bell, pracującą wówczas w Cambridge w Anglii) pierwszy pulsar, czyli obiekt astronomiczny, wyróżniający się tym, że wysyła w regularnych niewielkich odstępach czasu impulsy promieniowania elektromagnetycznego (najczęściej promieniowanie radiowe). Początkowo przypuszczano, że obiekt ma sztuczne pochodzenie, ale hipoteza ta szybko upadła, a do 1998 odkryto ponad 1000 podobnych. W 2008 r. odkryto pierwszy pulsar wysyłający jedynie promieniowanie gamma.

29 LISTOPADA

1781 – Załoga płynącego na Jamajkę brytyjskiego statku niewolniczego Zong wyrzuciła za burtę 133 Afrykanów w celu otrzymania odszkodowania za niewolników „zaginionych na morzu”. Różne rzeczy robią tzw. cywilizowani ludzie dla pieniędzy. Także dziś, niestety.

1814 – W Londynie po raz pierwszy na świecie rozpoczęto drukowanie dziennika „The Times” na cylindrycznej maszynie konstrukcji Friedricha Koeniga (niemiecki inżynier i wynalazca, współzałożyciel – razem z Andreasem Friedrichem Bauerem – pierwszej w Niemczech, istniejącej do dziś fabryki maszyn drukarskich Koenig & Bauer AG, w skrócie KBA).

1947 – Na wniosek ONZ Palestyna została podzielona na część żydowską i arabską, które przekształciły się następnie w Izrael i arabską Palestynę. Rozpoczął się konflikt bliskowschodni, trwający do dziś. W starożytności obecna Palestyna nosiła nazwę Kanaan. Około XIII wieku p.n.e. zaczęły ją przemierzać wędrowne plemiona Hebrajczyków. W XII wieku p.n.e. na jej wybrzeżu osiedlili się Filistyni. Pod koniec XI wieku p.n.e. powstało na jej terytorium królestwo żydowskie, które wkrótce uległo rozbiciu na królestwa: Izrael i Judę. Zdobyta przez siły brytyjskie podczas pierwszej wojny światowej stała się w 1920 roku brytyjskim mandatem, pierwotnie wraz z terytorium wydzielonej z niej w 1922 r. Transjordanii.

30 LISTOPADA

Ilustracja

Andrew V. Schally

1926 – Urodził się Andrew V. Schally, amerykański biochemik i lekarz pochodzenia polskiego, laureat Nagrody Nobla. Jest synem Kazimierza (generała Wojska Polskiego, szefa gabinetu prezydenta Mościckiego) i Marii z Łąckich. W 1975 otrzymał Nagrodę Laskera, a w 1977 – Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie zjawiska wydzielania hormonów w podwzgórzu mózgu oraz badanie ich budowy i czynności, co zapoczątkowało neuroendokrynologię. Dr h. c. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obywatel USA od roku 1962. Studiował i doktoryzował się w Kanadzie.

1 GRUDNIA

1607 – Wykonano pierwszy wyrok śmierci w brytyjskich koloniach w Ameryce Północnej. Radny George Kendall z pierwszej stałej osady kolonistów angielskich Jamestown został rozstrzelany za szpiegostwo na rzecz Hiszpanii.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Lobachevsky_05.jpg/800px-Lobachevsky_05.jpg

Łobaczewski na dagerotypie z 1855 roku.

1792 – Urodził się Nikołaj Iwanowicz Łobaczewski, rosyjski matematyk polskiego pochodzenia, człowiek, który dokonał rewolucji w matematyce – a konkretnie geometrii, tworząc (niezależnie od Węgra, Janosa Bolyai’a) geometrię nieeuklidesową. Był rektorem uniwersytetu w Kazaniu. W 1832 ożenił się z Warwarą Aleksiejewną Moisiejewą. Mieli podobno osiemnaścioro dzieci, z czego siedmioro dożyło dorosłości. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, w 1846 został zmuszony do opuszczenia uniwersytetu. Zmarł w 1856 roku.

1953 – Ukazało się pierwsze wydanie czasopisma Playboy. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w tym momencie legło w gruzach pewne prasowe tabu i zaczęła się epoka popkultury.

2 GRUDNIA

1881 – Urodził się Heinrich Georg Barkhausen (1881-1956) – niemiecki fizyk i elektrotechnik. Autor prac głównie z zakresu magnetyzmu oraz radiotechniki. Jako pierwszy (1919) opisał zjawisko Barkhausena (skokowe zmiany namagnesowania ferromagnetyków pod wpływem ciągłej zmiany natężenia zewnętrznego pola magnetycznego lub innych warunków zewnętrznych; zjawisko to wykorzystuje się m.in. do bezinwazyjnego badania ferromagnetycznych metali.). Był profesorem Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

1966 – Zmarł Luitzen Egbertus Jan Brouwer (ur. 27 lutego 1881), holenderski matematyk pracujący w dziedzinach topologii, teorii mnogości, teorii miary i analizy zespolonej. Jego imieniem zostało nazwane słynne twierdzenie o punkcie stałym, mówiące: każde odwzorowanie ciągłe n-wymiarowej kuli domkniętej w siebie ma punkt stały. Był jednym z wybitnych zwolenników intuicjonizmu w matematyce, poglądu, który odrzucał między innymi korzystanie z prawa wyłączonego środka (orzekającego, że z dwóch zdań, z których jedno jest zaprzeczeniem drugiego, dokładnie jedno jest zawsze prawdziwe) jako metody dowodzenia twierdzeń. Zdaniem Brouwera, matematyka to swobodna działalność rozumu, która nie da się zamknąć w system aksjomatów, między innymi dlatego, że konstrukcje matematyczne są niezależne od jakiegokolwiek języka. Jeden z najwybitniejszych matematyków w historii.

Mars3 iki.jpg

Mars 3

1971 – Radziecka sonda Mars 3 dosięgła Marsa. Lądownik sondy został pierwszym pojazdem w historii, który bezpiecznie osiadł na marsjańskim gruncie, jednak po 14,5 sekundy transmisji utracono z nim łączność. Jedyne dane przesłane na Ziemię, to nieczytelny obraz. Miejsce lądowania zostało sfotografowane przez sztucznego satelitę Marsa, amerykańską sondę Mars Reconnaissance Orbiter w 2007 r. W 2013 roku ogłoszono, że na zdjęciach prawdopodobnie widać lądownik Mars 3, jego spadochron, rakietowy silnik hamujący i osłonę termiczną.

3 GRUDNIA

1591 – 101 piwowarów z Hamburga podpisało pierwsze na świecie ubezpieczenie majątkowe. Poszkodowany w ewentualnym pożarze miał otrzymać od pozostałych sygnatariuszy po 10 talarów.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Christiaan_Barnard_1968.jpg

Christiaan Barnard (zdjęcie z roku 1968)

1967 – W Kapsztadzie Christiaan Barnard przy asyście młodszego brata dr Mariusa Barnarda kierował zespołem chirurgów, który przeprowadził pierwszą transplantację ludzkiego serca. Operacja się udała, jednak pacjent, 53-letni Louis Washkansky, zmarł po 18 dniach na zapalenie płuc, gdyż leki przeciw odrzuceniu nowego serca przez ciało osłabiły jego odporność na infekcje.

1992 – Pierwszy w historii tekst SMS-em został wysłany 3 grudnia 1992 r. z Wielkiej Brytanii. Neil Papworth, pracownik firmy Vodafone, składał w nim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia swoim kolegom.

4 GRUDNIA

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Elia_naurizio%2C_congregazione_generale_del_concilio_di_trento_in_s.m._maggiore%2C_1633%2C_01.jpg

Obrady Soboru Trydenckiego

1563 – Zakończyły się– po 18 latach trwania – obrady Soboru Trydenckiego. Początek kontrreformacji, potępienie nauk Kalwina i Lutra. Powołano (1542) święte Oficjum (Inkwizycję). Obrady soboru były momentami burzliwe: bp Tommaso Sanfelice został np. nazwany przez bp. Dionisia de Zanettiniego oszustem albo idiotą. Sanfelice złapał go za brodę i gwałtownie potrząsnął. Adwersarze zostali rozdzieleni, a pierwszy z nich spędził tydzień w klasztorze, po czym opuścił obrady.

1819 – William Congreve, słynny brytyjski wynalazca (konstruktor m.in. rakiet bojowych) opatentował znak wodny, który był widoczny na papierze pod światło. Jego system w znaczny sposób utrudniał fałszowanie banknotów, ale nie został zaakceptowany przez Commission of the Bank of England z uwagi na protest wytwórców banknotów, dla których był kłopotliwy w produkcji.

1975 – Zmarła Hannah Arendt, amerykańska politolog, filozof, publicystka pochodzenia niemieckiego (ur. 1906). Była związana długo z innym wielkim filozofem niemieckim, Martinem Heideggerem. Krótkotrwałe uwięzienie w połowie 1933 roku i wzrastające rozczarowanie postawą środowisk inteligenckich zmusiło ją do nielegalnego opuszczenia Niemiec. W 1933 roku wyemigrowała do Francji, po wyjeździe męża do Stanów związała się z Heinrichem Blücherem, wybitnym działaczem Komunistycznej Partii Niemiec. W maju 1940 roku, już po ślubie z Blücherem, została internowana w Gurs. Pod koniec 1940 roku Hannah i jej mąż otrzymali wizy i wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Do 1952 roku pracowała w komisji zajmującej się ratowaniem dorobku kulturalnego Żydów europejskich. Stworzyła jedną z najbardziej znanych teorii totalitaryzmu.

Wyszperał  Bogdan Miś   http://studioopinii.pl

Wszystkie ilustracje pochodzą z zasobów Wikipedii.

Komentowanie możliwe tylko przez zarejestrowanych Użytkowników

CoalaWeb Social Links

Opublikuj: