Materiały nie wyrażają poglądów redakcji. Różnorodność celowa. Oceny i wnioski pozostawiamy Czytelnikom.
A A A

Otrzymałem ostatnio sporo pytań o GMŻ. W związku z tym przygotowalem w najprostszej formie zestaw pytań i odpowiedzi dotyczacych tego projektu. Zainteresowanych bardzo proszę o uwagi na temat przejrzystości tekstu i wątpliwości z nim zwiazanych.

10 trudnych pytań i prostych odpowiedzi.

1. Co to jest GMŻ???
GMŻ to Gwarantowane Minimum Życiowe.

- Gwarancja wspólnoty, że żaden z jej członków nie będzie miał do dyspozycji mniej niż ustaloną kwotę w określonym okresie. Najprościej rzecz ujmując np.1200 zł każdego pierwszego dnia miesiąca będzie zawsze do naszej dyspozycji.
2. Kogo obejmie GMŻ???
Gwarancja obejmie każdego obywatela państwa od chwili narodzin do śmierci.
3. Czy GMŻ będzie równe dla wszystkich???
GMŻ nie dzieli obywateli ze względu na jakiekolwiek cezury. Podstawą jej otrzymania jest obywatelstwo niezależnie od wieku, narodowości, wyznania, koloru skóry i jakichkolwiek innych względów.
4. Czy są jakieś warunki, które trzeba spełnić żeby otrzymać GMŻ???
GMŻ obejmie spłatę debetu o określonej ustawowo wysokości, na podstawowym koncie bankowym obywatela. Do otrzymania gwarancji konieczne będzie więc posiadanie takiego konta, na które wpływać będą wszelkie legalne dochody osiągane przez beneficjenta, z tytułu pracy zawodowej, rent kapitałowych, emerytur itd.
GMŻ nie ogranicza przy tym możliwości posiadania innych kont bankowych. Wymogiem jest tylko posiadanie konta z gwarantowanym debetem.
5. Czy każdy będzie mógł swobodnie decydować o korzystaniu z GMŻ???
Tak. Ograniczenia dotyczyć będą tylko:
- dzieci do 13 roku życia i osób ubezwłasnowolnionych, dysponentem konta których jest opiekun (lub opiekunowie) prawny (rodzice lub osoba wyznaczona przez sąd);
- młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia która będzie dysponować kontem na warunkach określonych przez opiekuna prawnego;
- osoby pozbawione wolności. Do czasu opuszczenia zakładu karnego;
6. Czy można swobodnie decydować o przeznaczeniu kwoty GMŻ???
Kwota gwarantowana obejmuje wyłącznie transakcje bezgotówkowe – przelewy za faktury i płatności kartą. Nie można jej kumulować przeznaczając na zasilanie oszczędności lub inwestować. O przeznaczeniu środków na inne cele decyduje wyłącznie beneficjent.
7. Czy GMŻ może być składnikiem oceny zdolności kredytowej posiadacza???
Nie. Kwota objęta gwarancją – debet, jest kwotą powierzoną. Stanowi formalną własność banku do chwili jej spożytkowania przez beneficjenta. Nie może więc być brana pod uwagę jako dochód osoby nią objętej. Nie może być także obciążana, zajmowana z tytułu zobowiązań, być przedmiotem egzekucji komorniczej itd. Stanowi gwarancję, że nigdy nie pozostaniemy bez minimalnych środków do życia.
8. Czy do otrzymywania GMŻ potrzebne są jakieś wnioski, podania itp i kto będzie decydował o możliwościach skorzystania z GMŻ???
Gwarancja jest dożywotnia i nie jest uzależniona od niczego poza koniecznością skorzystania z objętych nią środków. O potrzebie decyduje beneficjent bez konieczności motywowania, występowania do kogokolwiek o pozwolenie itp. Nikt nie ma możliwości i prawa decydowania za nas... oprócz naszej życiowej potrzeby.
9. Skąd wziąć środki potrzebne na wypłatę GMŻ???
Źródłem finansowania GMŻ będzie ten komu powierzamy nasze pieniądze – bank w którym mamy konto. Gwarantujące spłatę kwoty GMŻ państwo, potrzebne na ten cel środki otrzyma od nas poprzez system podatkowy VAT, PIT, CIT, akcyzy itd funkcjonujące już dziś oraz z uwolnienia środków przeznaczonych dotychczas na wydatki socjalne i pomoc społeczną w różnej formie.
10. Co tak naprawdę daje nam posiadanie GMŻ???
GMŻ jest mechanizmem uwalniającym nas od przymusu ekonomicznego w najbardziej brutalnej formie.
Jest zabezpieczeniem, że nigdy, w żadnych okolicznościach ani nam ani naszym najbliższym nie zajrzy w oczy widma głodu i nędzy.
Nie uwalnia nas od potrzeby zabiegania o lepsze warunki życia czy przyszłość, pozwala jednak mieć pewność, że „wśród najlepszych przyjaciół” nigdy nie zginiemy z głodu.
Dzięki GMŻ będziemy wreszcie mogli zająć się tym co uznajemy za ważne, bez oglądania się na to czy ktoś zechce nam za nasza pracę zapłacić. Będziemy mogli pozwolić sobie na ryzyko wykorzystania naszych talentów, bez wiszącej nad nami od wieków groźby katastrofy.

Jarosław Wocial https://www.facebook.com/groups/508518459246291/?multi_permalinks=1365320846899377&notif_t=group_activity&notif_id=1502799443530849

Komentowanie możliwe tylko przez zarejestrowanych Użytkowników

CoalaWeb Social Links

Opublikuj: