Materiały nie wyrażają poglądów redakcji. Różnorodność celowa. Oceny i wnioski pozostawiamy Czytelnikom.
 

Migawki archiwum losowo - najnowsze poniżej

Słuszna procedura

Zdjęcie użytkownika Centrum im. Adama Smitha.

Więcej…
KSIĄDZ W CYWILU. Łapówka dla Pana Boga

Łapówka (pot.) – korzyść, najczęściej finansowa, wręczana osobie lub grupie osób dla osiągnięcia określonego celu, z pominięciem standardowych procedur. Tyle definicja określająca proceder, z którym – pomimo że powszechnie piętnowany – spotykamy się w naszym życiu nader często. „Jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz” – zwykli powtarzać nasi starsi, gdy stawali kiedyś przed koniecznością załatwienia czegokolwiek.

 

Więcej…
Porzućcie wszelką nadzieję

Polska ma jeden z najbardziej niewydolnych systemów emerytalnych wśród krajów rozwiniętych, a będzie jeszcze gorzej. Średnia stopa zastąpienia, czyli stosunek ostatniego wynagrodzenia do pierwszego świadczenia emerytalnego, należy w Polsce do najgorszych w Unii. W pierwszym kwartale 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju wyniosło 4623 zł brutto. Tymczasem wysokość przeciętnej emerytury w przypadku mężczyzny to 2570 złotych brutto i kobiet 1550 zł, czyli zaledwie około 33 proc. średniej pensji.

Do tego w świadczeniach następuje coraz większe rozwarstwienie. Najniższa emerytura to 10 gr, a najwyższa – 20 890  zł (otrzymuje je  mężczyzna, który przepracował ponad 60 lat). Mamy niskie świadczenia, a do tego niewielkie zasoby. Przeciętne polskie gospodarstwo domowe dysponuje majątkiem netto przeszło siedem razy mniejszym niż rodzina w Luksemburgu oraz 3,5 razy mniejszym niż w Belgii.

Na papierze nie wygląda to nawet najgorzej, ale ogromna większość dobytku Polaków to mieszkania. Nie są to jednak aktywa, gdyż generują koszty i trudno je sprzedać, bo przecież gdzieś trzeba mieszkać. Większość ekspertów nie ma złudzeń, że w kolejnych dekadach sytuacja naszych emerytów może być jeszcze gorsza.

 

Więcej…
Kiedy Niemcy i UE zostawią Polskę w spokoju? Za pół roku!

Kocham banały, frazesy, truizmy i prawdy objawione. Nigdy nie wstydziłem się sięgania po takie argumenty, bo banały to nic innego jak po wielekroć potwierdzone fakty. Banałem jest, że pieniądze szczęścia nie dają, ale bez nich żyć się nie da i to dobry wstęp do dzisiejszych felietonowych rozważań. Każdy biznes kiedyś się kończy. Banalne? Jak najbardziej, ale kto mi udowodni, że nieprawdziwe? Niemcy mieli w Polsce raj „inwestycyjny”, zresztą podobnie jak pozostałe kraje, które za łapówki i polityczne konszachty potrafiły za grosze kupić polskie firmy warte miliardy.

Więcej…
Życie

Życie –

Więcej…
A A A

CoalaWeb Social Links

Opublikuj: