Materiały nie wyrażają poglądów redakcji. Różnorodność celowa. Oceny i wnioski pozostawiamy Czytelnikom.
 

Migawki archiwum losowo - najnowsze poniżej

Ileś tam twarzy Antoniego

Mnóstwo analityków politycznych zastanawia się nad fenomenem Macierewicza.

Piotr Kraśko: nigdy nie rozstaliśmy się z żoną na tak długo jak podczas „Agenta”. To było okropne

Długa rozłąka nie jest dobra – twierdzi dziennikarz. Zapewnia, że trudno było mu wytrzymać tęsknotę za żoną, która pojechała do Azji na plan programu „Agent”. Karolina Ferenstein-Kraśko również twierdzi, że to właśnie dłuższe rozstanie z rodziną i niepewność wywołana brakiem kontaktu telefonicznego stanowiły dla niej największe wyzwanie.

 

William i Kate w Warszawie

W  lipcu książę i  księżna Cambridge odwiedzą Polskę – ogłosił na  Twitterze Pałac Kensington.

Tajemnice zwierzęcej komunikacji

To, co  człowiek osiąga przez wyznaczanie granic, dróg komunikacyjnych, budowanie ogrodzeń, zamykanie drzwi lub stawianie tablic informacyjnych, zwierzęta realizują za  pomocą feromonów, które niosą zakodowane informacje i z góry ustalone zachowania. Moż- liwość biokomunikacji w  świecie przyrody jest sprawą życia i śmierci. Nie chodzi tu  tylko o  wspólną strategię obrony przed drapieżnikami, ale również o poszukiwanie pożywienia, wabienie partnera czy nauczenie potomstwa odpowiednich nawyków i  zachowań. Feromony nie mają żadnego zapachu, są  wyczuwane wyłącznie przez mózg zwierzęcia.

 

Syria: pół miliona uchodźców wróciło do domów

– To znamienny trend i znamienna liczba – tak rzecznik Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Andrej Mahecić skomentował informację, że od początku roku pół miliona Syryjczyków wróciło do swoich domów.

A A A

CoalaWeb Social Links

Opublikuj: